Episode #1.7

Episode #1.6

Infected Memory

Nature's Course

Virtual Faith

Episode 2: Pentagram

42min - Efter sin konfrontation med mithraiterna tar Mor med sig fem av deras barn tillbaka till kolonin.

Episode 1: Raised by Wolves

54min - Efter att ha flytt från den obeboeliga jorden slår sig Mor och Far ner på planeten Kepler-22b.