7 días antes

Martes de entroido

Luns borralleiro

Domingo de bica

Sábado das meigas

Venres de máscaras

Xoves de folións

Mércores de fariñada