Episode 10

55min - Säsongsavslutning. Hodges får ett oväntat samtal, Pete gör upp en plan och Morris känner sig hårt pressad.

Episode 9

50min - Hodges och Jerome får ett genombrott med Rothsteinfallet. Holly får ett märkligt arv och Morris gör en skrämmande upptäckt.

Episode 8

45min - Holly tar emot en rumskamrat som inte känns helt klockren och Ida söker råd från Hodges efter ett oväntat besök. Alma och Morris inser att de måste utöka sitt förhandlingsutrymme.

Episode 7

51min - Jerome upptäcker en koppling mellan Alma och Rothstein. Hodges besöker familjen Saubers och bekräftar deras värsta rädslor om Pete. Alma besöker Second Story Books och Lou blir varse om sitt öde.

Episode 6

54min - Alma skrämmer upp Pete och uppmanar Morris att följa hennes exempel. Pete återvänder till den lokala bokhandeln och Finkelstein berättar för Lou att hon måste tysta Brady. Hodges och Jerome är spända inför Hollys besök i vittnesbåset.

Episode 5

47min - Morris grubblar över Danielles försvinnande, Ida följer Petes växande intresse för Rothsteins verk och Alma tar kontakt med Marjorie Saubers. Hodges och Montez kallas som vittnen i Lous rättegång. Holly och Finkelstein kommer allt närmare varandra.

Episode 4

52min - Alma och Morris ringar in en misstänkt. Jerome fortsätter göra framsteg i Rothstein-utredningen och Hodges delger Ida sina skuldkänslor över Lous situation. Lous rättegång inleds på riktigt, och hon har några förslag till Finkelstein.

Episode 3

55min - Holly besöker Lou medan Jerome får tillgång till Rothsteins dokument och upptäcker en oväntad koppling till Ida. Hodges och Montez tittar närmare på Stan McNairs dödsfall. Morris och Alma blir tagna på bar gärning.

Episode 2

59min - Lou genomgår en psykiatrisk undersökning samtidigt som hon fortsätter att hemsökas av Brady. Morris och Alma gör upp en plan för att få tillbaka sitt byte.

Episode 1

1h - Säsongsstart. Mordet på den ikoniske författaren John Rothstein berör Hodges djupt. När outgivna verk av Rothsteins misstänks ha stulits från hans hem inleder Hodges en utredning.