Episode #6.20

Episode #6.19

Episode #6.18

Episode #6.17

Episode #6.16

Episode #6.15

Episode #6.14

Episode #6.13

Episode #6.12

Episode #6.11

Episode 10: The Best Laid Plans

49min - Mens Ivar og Igor fortsetter å konspirere mot Oleg, må de dra fra Kiev for å invadere Skandinavia. Kongene Harald og Bjørn skynder seg å forberede et forsvar mot invasjonen, men det gjenstår å se hva anstrengelsene resulterer i.

Episode 9: Resurrection

44min - Ubbe og Torvi møter den ukjente vandringsmannen mens de er på Island. Bjørn revurderer hvem som er hans egentlige fiende etter Eriks rekognosering, og prøver å overbevise en gammel fiende om å slutte seg til ham. Ivar gjenforenes med en som står ham nær.

Episode 8: Valhalla Can Wait

44min - Bjørn står overfor et vanskelig valg. Ubbe og Torvi drar ut på leting etter gamle venner og nytt land når de forlater Kattegat. Olegs forberedelser for invasjonen i Skandinavia går som planlagt, mens kong Harald undersøker plyndringstoktene.

Episode 7: The Ice Maiden

42min - Bjørn kommer tilbake til Kattegat. Harald klarer å oppnå noe som kan ligne på en hevn mot Olav. Ivar og Igor får vite noe om prins Dir mens de er i Kiev.

Episode 6: Death and the Serpent

44min - Bjørn har liten tid til å reagere etter valget av konge for hele Norges land. Lagerthas landsby blir nok en gang angrepet av banditter, som er sikre på seier helt til det ender med tvekamp mot henne.

Episode 5: The Key

42min - Kong Olaf er sikker på utfallet av det norske kongevalget når kongene og jarlene besøker Haralds territorium. Lagerthas by koker etter et bandittangrep. Ivar konfronteres med noe beklagelig fra fortida.

Episode 4: All the Prisoners

43min - Lagertha leder landsbyens svar på de nylige angrepene, men når det uunngåelige angrepet kommer, får det tragiske konsekvenser til tross for hennes iherdige innsats. Olaf har en dristig, ny plan for Norges fremtid.

Episode 3: Ghosts, Gods, and Running Dog

42min - Flere kvinner kommer til Lagerthas festmåltid, men en rekke skremmende hendelser sender sjokkbølger gjennom lokalsamfunnet og tvinger Lagertha til handling. Ivar er på vakt mot den potensielle trusselen fra Oleg mot både ham selv og den unge tronarvingen.

Episode 2: The Prophet

42min - Bjørn er konge, men stoler ikke på moren, noe som tvinger ham til å kjempe sine kongelige kamper alene. Ivar møter sin likemann i prins Oleg. Bjørn står overfor et dilemma og må gjøre det rette. Ivar er imponert over hvilken god menneskekjenner Oleg er.

Episode 1: New Beginnings

43min - Ivar Beinlause forlater Kattegat og legger ut på en reise til ukjente steder. Her møter han tilfeldigvis på en fremmed, noe som tvinger frem gamle minner og historien om det unike geniet Floke.