Episode 203: Vikings Season 1 Catch-Up Special

Episode 202: Vikings Season 2 Battle Sequence

Episode 201: VIKINGS SEASON 2, TRAILER

Episode 10: The Lord's Prayer

44min - Ragnar og kong Hårek vender tilbake til Kattegat, og deres siste konfrontasjon står for tur. Tiden har kommet for Ragnar til å sette sin lit til nye allianser.

Episode 9: The Choice

44min - Ragnars vikingkrigere nærmer seg kong Egberts bosted, men blir møtt av en overraskende brutal velkomstkomité. Et blodig slag medfører forandringer.

Episode 8: Boneless

45min - Prinsesse Aslaugs spådom blir til virkelighet når hun gjør seg klar for enda en fødsel. Ragnar og Hårek har forskjellige mål for øyet når de seiler mot Wessex.

Episode 7: Blood Eagle

50min - Ragnar og kong Hårek havner i tottene på hverandre over straffen til jarl Borg. Kong Ælle ankommer Wessex, og Egbert vurderer en ny allianse.

Episode 6: Unforgiven

45min - Hårek vender tilbake til Kattegat med et forslag til Ragnar, Lagerthas hjemkomst blir ikke som forventet og Adalstein blir kong Egberts fortrolige.

Episode 5: Answers in Blood

44min - Ragnar slår til for å ta tilbake Kattegat fra jarl Borg med Lagerthas hjelp. Adalstein grubler over sin tidligere kristne tro i Wessex.

Episode 4: Eye for an Eye

45min - Møtet mellom Ragnar og Egbert kan medføre senere kompromisser. Jarl Borg styrer Kattegat med jernhånd, og Rolv må ta på seg et nytt og stort ansvar.

Episode 3: Treachery

44min - Kong Egbert står overfor en helt ny type fiende. Ragnar gjør alt han kan for å bli ved makten i vest, men jarl Borg har sine egne planer for Kattegat.

Episode 2: Invasion

44min - En uvanlig allianse inngås med ett felles mål: et vikingtokt i England. Ragnar og flåten hans mister kursen under en storm, og konfronteres av en farlig fiende.

Episode 1: Brother's War

46min - Det blir bror mot bror når Ragnar og kong Håreks styrker kjemper mot jarl Borg. Prinsesse Aslaug ankommer Kattegat med en overraskelse.