Episode 7: Sesongavslutning

55min - En redegjørelse av de rettsmedisinske detaljene i saken, inkludert ballistikk, psykologisk profil og analyse av gjerningsmetode.

Episode 6: Palme: The Murder Investigation

50min - Bakhistorien om Christer Petterson ønske om å drepe Sigge Cedergren, "Gudfaren" av Stockholms narkotikamarked.

Episode 5: Palme: The Murder Investigation

47min - Etterforskernes forfalskede dokumentasjon fra en avlyttning for å plassere et vitne i nærheten av offeret, hvor han identifiserte den hovedmistenkte minutter før skytingen.

Episode 4: Palme: The Murder Investigation

53min - En etterforsker står fram med at kritiske beviser har blitt forfalsket for å sikre en dom av Christer Pettersson.

Episode 3: Palme: The Murder Investigation

51min - Episoden fokuserer på livet og faktaene som pekte på den påståtte morderen Christer Pettersson, som er den eneste personen som er anklaget, dømt og deretter frikjent ved anke.

Episode 2: Palme: The Murder Investigation

45min - Vitnekonfrontasjoner og feilene rundt dem ble utsatt for kritikk. Dette var medvirkende til at Christer Petterson fikk anken godkjent flere år etterpå.

Episode 1: Palme: The Murder Investigation

51min - Øyenvitners forklaringer av mordet. Nære kollegaers redegjørelse for sine bevegelser og reaksjoner på nyhetene.