Strøm, lei eller kjøp

Episode 4

57min - Dominick drar tilbake på jobb og tenker over den rystende episoden som førte til Thomas' første sykehusopphold.

Episode 3

58min - Sheffer og Dominick forbereder seg til Thomas rettsmøte og det mulige utfallet av det. Dominicks tilfeldige møte med en gammel klassekamerat bringer vonde barndomsminner til overflaten.

Episode 2

57min - Dominick prøver fortsatt å håndtere konsekvensene av Thomas' handlinger når han finner ut nøyaktig hvor vanskelig det kommer til å bli å få broren ut fra institusjonen for strafferettslig utilregnelige.

Episode 1

57min - Dominick Birdsey må håndtere følgene av tvillingbroren Thomas' voldsomme, offentlige sammenbrudd og tenker tilbake på hendelsene som førte til brorens episode.