Episode 8: Paradis

1h 13min - Claudia røper for Adam hvordan alt henger sammen – og hvordan han kan løse opp knuten.

Episode 7: Mellom tiden

1h 9min - Innbyggerne i Winden fortsetter sin desperate kamp for å endre skjebnen og redde sine nærmeste – i tre århundrer.

Episode 6: Lys og skygge

59min - Adam holder Martha fanget. På dagen for apokalypsen blir Martha stadig mer desperat og ber Bartosz om hjelp.

Episode 5: Liv og død

1h 4min - I 2020 får Claudia en advarsel fra en besøkende. Dagen før apokalypsen begynner Jonas å stille spørsmål ved Evas motiver.

Episode 4: Opprinnelsen

1h 4min - Martha og Jonas reiser til 2052 og får et skremmende innblikk i fremtiden. I 1954 forsvinner to innbyggere i Winden, og Hannah får en overraskende beskjed.

Episode 3: Adam og Eva

57min - Charlotte og Ulrich prøver å finne ut hva som skjedde i bunkeren. I andre tidsperioder og verdener prøver Jonas og Martha å vinne hverandres tillit.

Episode 2: De overlevende

1h - Martha reiser til 1888 for å advare vennene sine om katastrofen som inntreffer i 2020. Beboerne i Winden, både i nåtiden og fortiden, leter etter slektningene sine.

Episode 1: Déjà vu

1h 2min - Året er 2019. Jonas forlater grotten og blir møtt av en merkelig, men kjent verden: byen Winden, der en gutts forsvinning har skapt stor uro.