Stream, Rent, or Buy

Episode 4: Part 4

54min - Moishe konfronterar Esty, som genast vänder sig till Leah för att få hjälp. Efter Estys provspelning har hon och Yanky ett riktigt praktgräl.

Episode 3: Part 3

55min - Medan Moishe i hemlighet samlar bevis mot Esty inser hon att hon behöver hjälp med provspelningen för det stipendium hon så desperat behöver.

Episode 2: Part 2

53min - Esty's Berlin friends challenge many of her old beliefs but also provide a safe space to explore new ways of being. Yanky and Moishe search for Esty.

Episode 1: Part 1

53min - Born and raised in a New York Hasidic community, Esty struggles after a fruitless first year of marriage. She runs away to Berlin and finds new freedom.