Stream, Rent, or Buy

Episode 10: The Prince

53min - Alexander og Cesare forsones endelig, og paven afslører, at hæren er blevet styrket og har fået udstyr købt for penge fra korstogene og jubilæumsoverskuddet.

Episode 9: The Gunpowder Plot

44min - Micheletto er ødelagt over sin elsker Pascals forræderi og dræber ham for derefter at forsvinde. Cesare er plaget af tabet af sin tro væbner og haster til Napoli for at redde Lucrezia, men hun er allerede undsluppet.

Episode 8: Tears Of Blood

50min - Pilgrimme strømmer til Rom i anledning af jubilæumsåret, og Longinus' lanse er festlighedens omdrejningspunkt, dog har Catherina Sforza til hensigt at obstruere Alexanders lukrative festival.

Episode 7: Lucrezia's Gambit

46min - Lucrezia, der er klar over, at de politiske vinde har bevæget sig i retning af Frankrig, væk fra Napoli, søger nu en med indflydelse i Napoli til at støtte sig og resten af familien.

Episode 6: Relics

46min - Cesare kommer til Norditalien med en fransk hær. Alexander er rasende, han betragter som en anfægtelse af sin autoritet, men tøvende accepterer han Cesares plan om at ødelægge Sforza-dynastiet. Ludovico, hertug af Milano, står først for tur.

Episode 5: The Wolf And The Lamb

48min - Lucrezia rejser til Napoli, ledsaget af sin mand, og Micheletto tilbyder sin beskyttelse. Kong Ferdinand er urokkelig i sin beslutning om, at lille Giovanni ikke skal anerkendes ved hoffet.

Episode 4: The Ball Of Chestnuts

48min - Den nyudnævnte kardinal Farnese, forfremmet på søsteren Giulias anmodning, skal arbejde i skatkammeret. Han opdager hurtigt Versuccis tyveri. Micheletto bliver bedt om at opspore den anløbne kardinal.

Episode 3: Siblings

49min - Da de uønskede kardinaler bliver afskediget og frataget deres titler og ejendom, sætter en af dem, kardinal Versucci, efter at have stjålet en stor sum derfra, ild til Vatikanets skatkammer.

Episode 2: The Purge

48min - Da Alexander er helt rask igen, giver han kardinalen Sforza den opgave at undersøge, hvilke kardinaler der modarbejdede ham, mens han lå for døden.

Episode 1: The Face Of Death

49min - Mens pave Alexander kæmper for sit liv, efter at være blevet forgiftet, bejler kardinalerne til pavedømmet.