Stream, Rent, or Buy

Episode 8: Coasts

48min - Många sjödjur förflyttar sig över stora avstånd till kuster över hela världen för att leta mat, para sig eller lägga ägg.

Episode 7: Tidal Seas

48min - Solens dragningskraft får havsvattnet att röra på sig och sjövarelser har anpassat sina rörelsemönster efter tidvattnet.

Episode 6: Coral Seas

48min - Korallrev kan verka oförstörbara, men de är i själva verket ömtåliga och kan lätt skadas av sjövarelser, naturliga fenomen och människor.

Episode 5: Seasonal Seas

48min - Sjövarelsernas vanor förändras i takt med årstidernas växlingar när de anpassar sig efter de skiftande vattentemperaturerna.

Episode 4: Frozen Seas

48min - Vissa varelser, såsom pingvin, weddelsäl, isbjörn och belugaval, väljer att dröja sig kvar i det kalla vädret och slåss för sin överlevnad.

Episode 3: Open Ocean

48min - Kampen mellan rovdjur och byte utspelar sig i havet. Bevittna bland annat delfiner och valars jaktbeteenden.

Episode 2: The Deep

48min - I havens nattsvarta djup döljer sig varelser som ser att ut att vara från en annan värld och väntar på att på att upptäckas.

Episode 1: Ocean World

48min - Följ det största djuret i världen – blåvalen, upptäck varelserna på havsbottnen och bevittna havets näringskedja.