Stream, Rent, or Buy

Episode 2: Sammanbrottet

56min - Efter president Titos död 1980 tog Jugoslaviens inre konflikter fart. Slobodan Milosevic kom så småningom till makten i Serbien vilket ledde fram till inbördeskrig och Jugoslaviens kollaps under 1990-talet. Följ efterspelet fram till 2015 då det gått 20 år efter folkmordet i Srebrenica.

Episode 1: Enandet

56min - 1918 bildades ett kungarike för serber, kroater och slovener. Snart ledde motsättningar till att landet blev en kunglig diktatur och fick namnet Jugoslavien. Efter andra världskriget blev landet kommunistiskt. Den jugoslaviska folkrepubliken utropades och president Tito kom till makten. Här får du följa Jugoslaviens utveckling fram till Titos död 1980.