Stream, Rent, or Buy

Episode #1.4

58min - Mars 2003: När Bush förkunnar att kriget snart är över flyr de flesta i Saddams familj till Syrien. Uday, Qusay och Mustafa dör efter en eldstrid i Bagdad. Efter att en belöning på 25 miljoner dollar utlysts hittas Saddam i en jordkula.

Episode #1.3

57min - Maj 1995: FN inför sanktioner mot Irak då landet vägrar vapeninspektioner. Saddams svärsöner, Hussein Kamel och hans bror, söker asyl i Jordanien, och Hussein berättar var vapnen gömts. Bröderna luras så småningom tillbaka till Irak och dödas.

Episode #1.2

59min - 1988: Stämningen är hög i Bagdad efter att fred slutits med Iran, men Udays beteende blir ett allt större problem för Saddam. Irak invaderar Kuwait, och en lång rad länder väljer att gå in i kriget på Kuwaits sida.

Episode #1.1

1h - Bagdad, mars 2003: Saddam Hussein ser George W. Bush förklara för det irakiska folket att ”diktatorn snart är borta”. Bagdad, juli 1979: Vicepresident Saddam Hussein och hans allierade tvingar president al-Bakr att avgå.