Stream, Rent, or Buy

Episode 13: Signal Loss

40min - Frank och Raimy verkar äntligen ha ringat in Nightingale-mördaren. Men när de gör en fasansfull upptäckt inser de att faran inte är över.

Episode 12: Harmonic

41min - Frank och Raimy gör en skrämmande upptäckt när de fortsätter jakten på Nightingale-mördaren, och Stan går över gränsen för att undanröja Frank som hot.

Episode 11: Negative Copy

41min - Franks planer går fruktansvärt fel och han gör sitt bästa för att skydda Julie från sitt öde. Raimy fattar ett impulsbeslut som får oväntade konsekvenser.

Episode 10: The Edison Effect

40min - Samtidigt som hon pressar Frank att vidta drastiska åtgärder för att bli av med Nightingale måste Raimy ta itu med ett vittne som försvunnit.

Episode 9: Gray Line

40min - Raimy får kontakt med ett viktigt vittne och föreslår en drastisk plan för att stoppa Nightingale-mördaren. Samtidigt blir Frank förrådd.

Episode 8: Interference

41min - Bevisen från undersökningen av Nightingales första offer är kryptiska. Raimy och Frank fokuserar på en alarmerande ledtråd.

Episode 7: Break, Break, Break

40min - Nightingale hånar polisen genom att lämna ledtrådar, Raimy och Satch gör ett genombrott i fallet, och Frank konfronterar en skum kollega.

Episode 6: Deviation

41min - Frank och Raimy utnyttjar Nightingales tillvägagångssätt för att gillra en fälla. En tipsare kommer med överraskande anklagelser.

Episode 5: Seven Three

40min - Raimy fortsätter vara misstänksam mot Stan, och minnen av parallella tidslinjer hjälper henne i jakten på en mördare.

Episode 4: Bleed Over

40min - Frank and Raimy samlar in information om Nightingale-mördaren för att försöka förhindra en ny familjetragedi. Raimy träffar en gammal pojkvän av en slump.

Episode 3: The Near-Far Problem

40min - Frank och Raimy samarbetar i varsin tidsperiod för att ta fast en misstänkt i Nightingale-fallet. Julie ifrågasätter Franks opålitliga föräldraskap.

Episode 2: Signal and Noise

41min - Raimy och Frank samarbetar över tid och rum med utredningen av Nightingale-fallet, och Raimy försöker förhindra en tragedi i det förflutna.

Episode 1: Pilotavsnitt

42min - Genom att kommunicera genom tid och rum får Frank veta sitt öde och Raimy lär sig sanningen om sin far. Men sprickan i tiden skapar oanade konsekvenser.