Stream, Rent, or Buy

Episode 8

41min - Domaren Kelly Cutrone parar ihop modellerna under en fotografering där två av dem måste lägga sina personliga förhållanden åt sidan. Därefter väntar ett futuristiskt sci-fi-uppdrag.