Stream, lej eller køb

Tsuchi to hokori ni mamiremasu

Sozoro ni mune no uchisawagu

Watashi wa nani o suru hitozo

Gokai no ôi ryôriten

Azabu no hoshi

Azabu bakkei musume no tawamure

Tama wa hirono o tobimawaru

Hana ya chô ya to kakeru hibi

Korekara

Musume kokonotsu no ba o shimete

Haru no nagahi ga koi kurashi

Danshi ga sunaru to iu, are