Stream, lej eller køb

Asu no yoichi!

Ibuki san wa morattayo

Hitô de shitô!

Tonde hi ni iru natsumatsuri

Ano toki kimi wa warukatta

Sukumizu shirosuku separêto

Wassan kutaru!

Dêto shiyôze!

Chihayaburu Chihaya

Nuidara sugoindesu

Yôkoso Yokkô

Samurai kitaru!