Stream, lej eller køb

Kaette Kite Urishika

Tôkyô ni imasu/Yoseo

Dacchi ikode/Minna de ikô

Okega makucchishita/Ôkega shisouni natta

Onde/Nenbutsu odori

Hisan-iwo/Kôkyûna sakana

Yosonmon/Tôkyô kara kita Yatsura

Un ni oegii/Umi ni oyogi ni iku

Shiman ontsandon/Shima no oyajitachi

Hitonmochi/Oiwai de nagerareru mochi

Barakakodon/Genkina kodomo